100 km: Oslo-Moss

I fjor i april deltok jeg i Hagemanns 24-timersløp (HAGEMANN EVENTER), med mål om å løpe 90 km hjemmefra og…